Full services 700 บาท
Full services 700 บาท
  • ถอดล้างอัดจารบี ทั้ง 12 จุดหมุน
  • ปรับจูนเกียร์ ใส่จารบีหล่อลื่น ทุกจุดหมุน
  • ปรับจูนเกียร์ ล้าง เคลือบเงาสีเฟรม
  • หยอดน้ำมันหยอดโซ่
Premium Full service 1500บาท
Premium Full service 1500บาท
  • ถอดล้างอัดจารบี ด้วยจารบี ceramicspeed ทั้ง 12 จุดหมุน
  • ปรับตั้งซี่ลวด และความตึงล้อ เช็คความตรงดรอปเอาท์ ปรับจูนเกียร์
  • ฉีดน้ำยาหล่อลื่นทุกจุดหมุน ฉีดเคลือบสีเงา หยอดน้ำมันหยอดโซ่ ceramic